Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


ZAWIADOMIENIE

23/01/2020, dodał: Maciej Liberda czytano: 330 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XVII sesji.
 4. Wręczenie nagrody Wójta Gminy Mszana Dolna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w ciągu roku 2019.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Wystąpienia Gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Mszany Górnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku Wójtowi Gminy Mszana Dolna  do rozpatrzenia według właściwości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Sącz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej, niż określona w art. 21, ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mszana Dolna oraz ustalenia okresu udzielania tej dotacji w wyższej wysokości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVI/186/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XVII/199/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/186/19 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłat za odbiór pojemników z odpadami komunalnymi, o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Kasina Wielka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Lubomierz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Łostówka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna, wsi Olszówka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz określenia jej składu i wyboru przewodniczącego komisji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mszana Dolna na rok 2020.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna na 2020 rok.
 24. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
 25. Informacja o stanowisku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna.
 26. Informacja o interpelacjach Radnych.
 27. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki