Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejtransmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Strategia Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023


POBIERZ - RAPORT

 

Propozycja kierunków działań i programów do Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023

 

W związku z aktualnie prowadzonymi pracami nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023” zachęcam Państwa do przedstawiania własnych propozycji kierunków działań i programów/projektów, które przyczynią się do rozwoju gminy oraz będą odpowiadać na konkretne potrzeby mieszkańców gminy w planowanej perspektywie strategicznej.

 

W aktualnie obowiązującym dokumencie strategicznym gminy wskazano następujące obszary priorytetowe:

 1. Turystyka;
 2. Przedsiębiorczość;
 3. Środowisko, krajobraz, rolnictwo, leśnictwo;
 4. Kultura i edukacja;
 5. Bezpieczeństwo publiczne

 

Jednakże nie jest to lista zarówno zamknięta jak i ostateczna, zatem jeżeli uznacie Państwo za kluczowe wprowadzenie nowego obszaru lub usunięcie powyżej wskazanego w projektowanym dokumencie strategicznym również prosimy o takie wskazanie.

 

Instrukcja wypełniania karty zadań:

 1. W kolumnie „Nazwa zadania / działania” należy wpisać działanie kluczowe, zakładane korzyści do osiągnięcia w ramach planowanej perspektywy strategicznej
 2. W kolumnie "Programy / projektu kluczowe" należy wpisać program,projekt, zadanie do zrealizowania w ramach wskazanego danego zadania/ działania

 

Ze względu na charakter dokumentu jakim jest Strategia, kierunki działań powinny być sformułowane na dosyć ogólnym poziomie, by można było do nich proponować konkretne programy/projekty na etapie szczegółowych planów realizacji Strategii.  

Proszę o przesyłanie swoich propozycji kierunków działań i programów za pośrednictwem załączonego formularza "Karta zadań" do 3 lutego 2017r. na adres: e.filipiak@mszana.pl

Pobierz - Karta zadań

Bolesław Żaba

Wójt Gminy Mszana Dolna

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproszenie na warsztaty strategiczne w związku z opracowaniem

„Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023”

 

 

 Szanowni Państwo, 

Zapraszam do wzięcia udziału w warsztatach strategicznych dotyczących opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023”.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy to dokument strategiczny i planistyczny. Jest narzędziem niezbędnym do profesjonalnego zarządzania jednostką samorządową oraz warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o środki unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

Celem dokumentu jest określenie wizji i misji rozwoju gminy, ujmującym wieloletnie cele i uwarunkowania rozwoju jednostki terytorialnej wraz z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych czynników o charakterze gospodarczym, społecznym i terytorialnym w ujęciu długoterminowym.

W ramach opracowania dokumentu przewidziano organizację spotkań ze społecznością lokalną, tzw. warsztatów strategicznych, mających na celu uspołecznienie procesu tworzenia strategii.  Pragniemy, aby w procesie tym wzięli udział reprezentanci wszystkich aktywnych na terenie gminy środowisk.

Warsztaty dla przedstawicieli różnych środowisk (przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, itp.) odbędą się w dniach:

 

10 styczeń 2017r. – analiza SWOT

16 styczeń 2017r. – wizja, misja, cele rozwoju gminy

19 styczeń 2017r. – planowanie zadań i działań

 

o godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna (Sala Obrad)

 

Szczegółowe informacje dotyczące prac związanych z tworzeniem dokumentu Strategii Rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna.

 

Serdecznie zapraszam

Bolesław Żaba

Wójt Gminy Mszana Dolna

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Strategia Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023”

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MSZANA DOLNA

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma na celu poznanie Państwa opinii na temat kierunków rozwoju gminy oraz konkretnych potrzeb mieszkańców gminy. Wyniki ankiet pozwolą ocenić  potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem, które zostaną uwzględnione przy przygotowaniu strategii w zakresie jej celów i priorytetów. 

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy będzie dokumentem niezbędnym, między innymi przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych (krajowych, Unii Europejskiej i innych), a także dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju Gminy na kolejne lata.

Ankieta przeznaczona jest dla:

 • mieszkańców gminy,
 • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
 • stowarzyszeń oraz organizacji społecznych,
 • osób przebywających na terenie gminy.

 

Ankietę można wypełnić:

 • w formie papierowej poprzez wypełnienie arkusza dostępnego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, Mszana Dolna
 • w formie elektronicznej:
  • poprzez pobranie poniżej załączonej ankiety i przesłanie na adres email Urzędu Gminy Mszana Dolna: gmina@mszana.pl - w temacie proszę wpisać "ANKIETA-STRATEGIA ROZWOJU".
  • poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej klikając w poniższy link:

https://goo.gl/forms/3UcBlBzD3vNSbb803

 

Termin zbierania ankiet upływa 15.01.2017 r.

Jednocześnie zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. 

Dziękuję za poświęcony czas!

 

Bolesław Żaba

Wójt Gminy Mszana Dolna